Rover Jaguar Original

BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040


BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040
BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040

BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040   BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040

BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040. 1x BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040. 61 21 1 371 552.

61 21 1 373 670. 61 21 8 363 893. 61 21 8 363 894.

61 21 8 363 895. 61 21 8 363 896. 61 21 8 377 127. 61 21 8 377 128. 61 21 8 377 131. 61 21 8 377 132. 1998 ccm, 85 KW, 115 PS. 2792 ccm, 118 KW, 160 PS.

2993 ccm, 101 KW, 138 PS. 1988 ccm, 96 KW, 131 PS. 1998 ccm, 95 KW, 129 PS. 2498 ccm, 143 KW, 194 PS. 1248 ccm, 59 KW, 80 PS.

875 ccm, 74 KW, 101 PS. 1560 ccm, 85 KW, 115 PS. 2496 ccm, 50 KW, 68 PS.

1998 ccm, 110 KW, 150 PS. 2358 ccm, 46 KW, 63 PS. 1998 ccm, 150 KW, 204 PS. 1597 ccm, 70 KW, 95 PS. 2498 ccm, 125 KW, 170 PS.

1593 ccm, 46 KW, 63 PS. 1994 ccm, 57 KW, 78 PS. 1798 ccm, 90 KW, 122 PS. 2496 ccm, 52 KW, 71 PS. 1596 ccm, 92 KW, 125 PS. 1998 ccm, 103 KW, 140 PS. 1597 ccm, 66 KW, 90 PS. 1598 ccm, 155 KW, 211 PS. 1364 ccm, 88 KW, 120 PS. 1596 ccm, 86 KW, 117 PS. 1796 ccm, 187 KW, 255 PS.

1588 ccm, 81 KW, 110 PS. 1781 ccm, 55 KW, 75 PS. 1461 ccm, 76 KW, 103 PS. 1781 ccm, 65 KW, 88 PS. 1988 ccm, 100 KW, 136 PS.

1781 ccm, 66 KW, 90 PS. 1608 ccm, 40 KW, 54 PS. 1700 ccm, 44 KW, 60 PS.

1700 ccm, 50 KW, 68 PS. 1700 ccm, 42 KW, 57 PS. 1398 ccm, 35 KW, 48 PS. 1781 ccm, 82 KW, 112 PS. 1598 ccm, 76 KW, 103 PS.

1796 ccm, 77 KW, 105 PS. 1796 ccm, 96 KW, 130 PS. 2490 ccm, 103 KW, 140 PS. 1998 ccm, 115 KW, 156 PS. 1299 ccm, 44 KW, 60 PS.

1598 ccm, 40 KW, 54 PS. 2261 ccm, 231 KW, 314 PS. 2264 ccm, 231 KW, 314 PS. 1392 ccm, 52 KW, 71 PS.

1598 ccm, 77 KW, 105 PS. 1994 ccm, 83 KW, 113 PS. 1796 ccm, 85 KW, 116 PS.

4951 ccm, 308 KW, 419 PS. 4951 ccm, 308 KW, 418 PS. 1588 ccm, 37 KW, 50 PS. 1391 ccm, 52 KW, 71 PS. 4951 ccm, 310 KW, 422 PS.

1993 ccm, 57 KW, 78 PS. 1753 ccm, 44 KW, 60 PS. 2945 ccm, 103 KW, 140 PS. 1149 ccm, 76 KW, 103 PS.

1994 ccm, 72 KW, 98 PS. 1998 ccm, 86 KW, 117 PS. 1796 ccm, 202 KW, 275 PS. 1593 ccm, 55 KW, 75 PS. 1847 ccm, 83 KW, 113 PS.

1984 ccm, 83 KW, 113 PS. 2496 ccm, 51 KW, 70 PS. 1753 ccm, 51 KW, 70 PS. 1753 ccm, 66 KW, 90 PS. 1984 ccm, 101 KW, 137 PS.

1596 ccm, 88 KW, 120 PS. 1984 ccm, 85 KW, 115 PS. 1598 ccm, 79 KW, 107 PS.

2.0 E 16V quattro. 1897 ccm, 55 KW, 75 PS. 1897 ccm, 66 KW, 90 PS. 1588 ccm, 63 KW, 85 PS.

1760 ccm, 63 KW, 85 PS. 1897 ccm, 71 KW, 97 PS.

1998 ccm, 80 KW, 109 PS. 1760 ccm, 74 KW, 100 PS. 1390 ccm, 70 KW, 95 PS. 1871 ccm, 82 KW, 112 PS.

1979 ccm, 74 KW, 100 PS. 2496 ccm, 59 KW, 80 PS. 1699 ccm, 51 KW, 70 PS.

1294 ccm, 44 KW, 60 PS. 2261 ccm, 233 KW, 317 PS. 1921 ccm, 74 KW, 100 PS.

2496 ccm, 63 KW, 85 PS. 2496 ccm, 74 KW, 100 PS.

1598 ccm, 110 KW, 150 PS. 1679 ccm, 118 KW, 160 PS. 2495 ccm, 151 KW, 205 PS. 1979 ccm, 66 KW, 90 PS.

1979 ccm, 81 KW, 110 PS. 2197 ccm, 85 KW, 115 PS. 2490 ccm, 85 KW, 115 PS. 2490 ccm, 96 KW, 130 PS. 4951 ccm, 306 KW, 416 PS. 1998 ccm, 90 KW, 122 PS. 2969 ccm, 115 KW, 156 PS. 1998 ccm, 74 KW, 100 PS. 1686 ccm, 81 KW, 110 PS. 1998 ccm, 73 KW, 99 PS. 1686 ccm, 92 KW, 125 PS. 2410 ccm, 92 KW, 125 PS. 2594 ccm, 110 KW, 150 PS. 2969 ccm, 130 KW, 177 PS. 2969 ccm, 147 KW, 200 PS. 1686 ccm, 74 KW, 101 PS. 2969 ccm, 150 KW, 204 PS. 1597 ccm, 65 KW, 88 PS.

1984 ccm, 103 KW, 140 PS. 1979 ccm, 85 KW, 115 PS.

2490 ccm, 100 KW, 136 PS. 2784 ccm, 103 KW, 140 PS. 2969 ccm, 110 KW, 150 PS. 2969 ccm, 132 KW, 180 PS.

1796 ccm, 66 KW, 90 PS. 1897 ccm, 77 KW, 105 PS.

1753 ccm, 65 KW, 88 PS. 1994 ccm, 85 KW, 115 PS. 1588 ccm, 59 KW, 80 PS.

1588 ccm, 55 KW, 75 PS. 2144 ccm, 85 KW, 115 PS. 2144 ccm, 100 KW, 136 PS. 1796 ccm, 85 KW, 115 PS. 2226 ccm, 85 KW, 115 PS.

2226 ccm, 101 KW, 137 PS. 2226 ccm, 121 KW, 165 PS. 2309 ccm, 100 KW, 136 PS. 2144 ccm, 125 KW, 170 PS. 2.2 E Turbo quattro.

1998 ccm, 118 KW, 160 PS. 3638 ccm, 277 KW, 377 PS. 2309 ccm, 98 KW, 133 PS.

2144 ccm, 134 KW, 182 PS. 1994 ccm, 162 KW, 220 PS. 2.2 20V Turbo quattro. 2226 ccm, 162 KW, 220 PS. 1781 ccm, 79 KW, 107 PS.

1921 ccm, 85 KW, 115 PS. 2144 ccm, 96 KW, 131 PS. 2226 ccm, 100 KW, 136 PS. 1596 ccm, 76 KW, 103 PS. 2309 ccm, 123 KW, 167 PS.

2598 ccm, 110 KW, 150 PS. 2771 ccm, 128 KW, 174 PS. 2226 ccm, 169 KW, 230 PS. 1984 ccm, 74 KW, 100 PS.

1994 ccm, 110 KW, 150 PS. 1796 ccm, 88 KW, 120 PS.

1796 ccm, 107 KW, 146 PS. 1364 ccm, 103 KW, 140 PS. 1595 ccm, 74 KW, 101 PS. 1984 ccm, 66 KW, 90 PS. 1905 ccm, 49 KW, 67 PS.

1996 ccm, 75 KW, 102 PS. 1994 ccm, 86 KW, 117 PS. 1996 ccm, 60 KW, 82 PS. 1994 ccm, 118 KW, 160 PS.

1998 ccm, 140 KW, 190 PS. 1598 ccm, 54 KW, 73 PS. 1753 ccm, 55 KW, 75 PS. 1770 ccm, 66 KW, 90 PS.

2184 ccm, 82 KW, 112 PS. 1796 ccm, 86 KW, 117 PS. 1994 ccm, 74 KW, 101 PS. 1997 ccm, 110 KW, 150 PS. 1996 ccm, 104 KW, 141 PS.

2429 ccm, 110 KW, 150 PS. 1796 ccm, 92 KW, 125 PS. 2969 ccm, 169 KW, 230 PS. 2496 ccm, 85 KW, 116 PS. 1686 ccm, 44 KW, 60 PS.

1998 ccm, 102 KW, 139 PS. 1870 ccm, 75 KW, 102 PS.

1596 ccm, 63 KW, 85 PS. 1686 ccm, 55 KW, 75 PS.

1686 ccm, 48 KW, 65 PS. 2994 ccm, 101 KW, 138 PS.

1699 ccm, 48 KW, 65 PS. 2.3 E 20V quattro. 2309 ccm, 125 KW, 170 PS. 1998 ccm, 92 KW, 125 PS.

1488 ccm, 49 KW, 67 PS. 1870 ccm, 72 KW, 98 PS. 2792 ccm, 138 KW, 188 PS. 1993 ccm, 74 KW, 100 PS.

1993 ccm, 77 KW, 105 PS. 1993 ccm, 85 KW, 115 PS. 1999 ccm, 66 KW, 90 PS. 2294 ccm, 84 KW, 114 PS. 1993 ccm, 73 KW, 99 PS.

2551 ccm, 92 KW, 125 PS. 1392 ccm, 54 KW, 73 PS. 1598 ccm, 66 KW, 90 PS. 1781 ccm, 132 KW, 180 PS.

2198 ccm, 108 KW, 147 PS. 2597 ccm, 125 KW, 170 PS. 1769 ccm, 64 KW, 87 PS. 1796 ccm, 59 KW, 80 PS. 1597 ccm, 53 KW, 72 PS.

2495 ccm, 125 KW, 170 PS. 1598 ccm, 59 KW, 80 PS. 1998 ccm, 88 KW, 120 PS.

1783 ccm, 89 KW, 121 PS. 1597 ccm, 55 KW, 75 PS. 1993 ccm, 74 KW, 101 PS. 1998 ccm, 66 KW, 90 PS. 2294 ccm, 79 KW, 107 PS. 2792 ccm, 99 KW, 135 PS. 2792 ccm, 108 KW, 147 PS. 2792 ccm, 110 KW, 150 PS.

1870 ccm, 59 KW, 80 PS. 2394 ccm, 92 KW, 125 PS. 2497 ccm, 120 KW, 163 PS. 1998 ccm, 141 KW, 192 PS.

1796 ccm, 118 KW, 160 PS. FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _. 2295 ccm, 107 KW, 146 PS.

1399 ccm, 50 KW, 68 PS. 1783 ccm, 88 KW, 120 PS.

1783 ccm, 85 KW, 116 PS. 1783 ccm, 85 KW, 115 PS. 1471 ccm, 37 KW, 50 PS. 2496 ccm, 55 KW, 75 PS. 1588 ccm, 40 KW, 54 PS.

1588 ccm, 51 KW, 70 PS. 1598 ccm, 85 KW, 116 PS. 2935 ccm, 107 KW, 145 PS. 1396 ccm, 76 KW, 103 PS. 1994 ccm, 74 KW, 100 PS.

1589 ccm, 44 KW, 60 PS. 1596 ccm, 74 KW, 100 PS. 1988 ccm, 127 KW, 173 PS. 2967 ccm, 166 KW, 226 PS. 1390 ccm, 72 KW, 98 PS.

1598 ccm, 83 KW, 113 PS. 1998 ccm, 99 KW, 135 PS.

1461 ccm, 60 KW, 82 PS. 1870 ccm, 88 KW, 120 PS.

1988 ccm, 158 KW, 215 PS. 1896 ccm, 50 KW, 68 PS.

1896 ccm, 55 KW, 75 PS. 1896 ccm, 66 KW, 90 PS. 1461 ccm, 48 KW, 65 PS. 1998 ccm, 120 KW, 163 PS.

1598 ccm, 64 KW, 87 PS. 1598 ccm, 74 KW, 100 PS.

1796 ccm, 90 KW, 122 PS. 1998 ccm, 147 KW, 200 PS. 1248 ccm, 51 KW, 70 PS. 1798 ccm, 88 KW, 120 PS. 1388 ccm, 59 KW, 80 PS. 1999 ccm, 110 KW, 150 PS. 1686 ccm, 74 KW, 100 PS. 1461 ccm, 74 KW, 101 PS.

1390 ccm, 60 KW, 82 PS. 2429 ccm, 164 KW, 223 PS.

1589 ccm, 51 KW, 70 PS. 2968 ccm, 132 KW, 180 PS. 1686 ccm, 59 KW, 80 PS. 2429 ccm, 105 KW, 143 PS. 1998 ccm, 125 KW, 170 PS.

1686 ccm, 60 KW, 82 PS. 2144 ccm, 79 KW, 107 PS.

4565 ccm, 240 KW, 326 PS. 1910 ccm, 110 KW, 150 PS. 1998 ccm, 165 KW, 224 PS. 1999 ccm, 107 KW, 145 PS. 1798 ccm, 92 KW, 125 PS. 1349 ccm, 62 KW, 84 PS. 1595 ccm, 55 KW, 75 PS. 1364 ccm, 66 KW, 90 PS. 1870 ccm, 68 KW, 92 PS. 1588 ccm, 82 KW, 111 PS. 1910 ccm, 88 KW, 120 PS. 2967 ccm, 150 KW, 204 PS. 1596 ccm, 85 KW, 115 PS. 1598 ccm, 65 KW, 88 PS. 1598 ccm, 82 KW, 112 PS. 1461 ccm, 50 KW, 68 PS. 1461 ccm, 63 KW, 86 PS. 1560 ccm, 66 KW, 90 PS. 1248 ccm, 51 KW, 69 PS. 1488 ccm, 37 KW, 50 PS. 1716 ccm, 42 KW, 57 PS. 1984 ccm, 82 KW, 112 PS. 1799 ccm, 90 KW, 122 PS. 1596 ccm, 74 KW, 101 PS. 1461 ccm, 78 KW, 106 PS. 2198 ccm, 110 KW, 150 PS. 1910 ccm, 74 KW, 100 PS. 1870 ccm, 96 KW, 131 PS. 1386 ccm, 65 KW, 88 PS. 1598 ccm, 81 KW, 110 PS. 1870 ccm, 81 KW, 110 PS. 1248 ccm, 66 KW, 90 PS. 1998 ccm, 177 KW, 240 PS. 2522 ccm, 166 KW, 225 PS. 1998 ccm, 177 KW, 241 PS. 1910 ccm, 74 KW, 101 PS. 1998 ccm, 145 KW, 197 PS. 1796 ccm, 103 KW, 140 PS. 1995 ccm, 110 KW, 150 PS. 2521 ccm, 162 KW, 220 PS. 1272 ccm, 33 KW, 45 PS. 1586 ccm, 79 KW, 107 PS. 1490 ccm, 73 KW, 99 PS. 2261 ccm, 107 KW, 145 PS. 1248 ccm, 55 KW, 75 PS. 1968 ccm, 103 KW, 140 PS.

1598 ccm, 84 KW, 114 PS. 1598 ccm, 132 KW, 180 PS. 1999 ccm, 107 KW, 146 PS. 1996 ccm, 100 KW, 136 PS. 2359 ccm, 125 KW, 170 PS.

1990 ccm, 92 KW, 125 PS. 1997 ccm, 102 KW, 139 PS.

1598 ccm, 141 KW, 192 PS. 1598 ccm, 88 KW, 120 PS.

1598 ccm, 128 KW, 174 PS. 1995 ccm, 127 KW, 173 PS. 2261 ccm, 191 KW, 260 PS. 1870 ccm, 46 KW, 63 PS. 1149 ccm, 74 KW, 101 PS. 2384 ccm, 125 KW, 170 PS. 2261 ccm, 118 KW, 160 PS. 1461 ccm, 47 KW, 64 PS. 2498 ccm, 144 KW, 196 PS.

1715 ccm, 42 KW, 57 PS. 1397 ccm, 70 KW, 95 PS. 1998 ccm, 84 KW, 114 PS. 2496 ccm, 51 KW, 69 PS. 2496 ccm, 56 KW, 76 PS.

1870 ccm, 85 KW, 116 PS. 998 ccm, 92 KW, 125 PS. 998 ccm, 74 KW, 100 PS. 2494 ccm, 125 KW, 170 PS.

1984 ccm, 92 KW, 125 PS. 1984 ccm, 125 KW, 170 PS. 2479 ccm, 110 KW, 150 PS. 2479 ccm, 118 KW, 160 PS.

2479 ccm, 120 KW, 163 PS. 2479 ccm, 140 KW, 190 PS. 2479 ccm, 162 KW, 220 PS. 2479 ccm, 184 KW, 250 PS.

2681 ccm, 121 KW, 165 PS. 1998 ccm, 169 KW, 230 PS.

3.0 24V Omega 3000. 3590 ccm, 156 KW, 212 PS. 1993 ccm, 150 KW, 204 PS. 2.0 16V Cosworth 4x4. 1993 ccm, 162 KW, 220 PS.

1591 ccm, 93 KW, 126 PS. 1870 ccm, 66 KW, 90 PS. 1598 ccm, 94 KW, 128 PS.

1998 ccm, 148 KW, 200 PS. 1397 ccm, 96 KW, 131 PS. 1560 ccm, 82 KW, 112 PS. 1586 ccm, 88 KW, 120 PS.

1398 ccm, 64 KW, 87 PS. 1769 ccm, 65 KW, 88 PS. 1870 ccm, 85 KW, 115 PS. 1783 ccm, 86 KW, 117 PS.

1197 ccm, 77 KW, 105 PS. 1997 ccm, 120 KW, 163 PS.

1248 ccm, 70 KW, 95 PS. 1796 ccm, 142 KW, 193 PS.

2497 ccm, 123 KW, 167 PS. 1596 ccm, 75 KW, 102 PS. 1998 ccm, 85 KW, 116 PS. 1998 ccm, 100 KW, 136 PS.

1392 ccm, 55 KW, 75 PS. 1796 ccm, 82 KW, 112 PS.

2544 ccm, 125 KW, 170 PS. 1991 ccm, 85 KW, 116 PS. 2497 ccm, 119 KW, 162 PS.

1598 ccm, 55 KW, 75 PS. 1781 ccm, 95 KW, 129 PS. 1498 ccm, 82 KW, 112 PS. 1499 ccm, 66 KW, 90 PS.

1596 ccm, 110 KW, 150 PS. 1995 ccm, 105 KW, 143 PS. 2226 ccm, 232 KW, 315 PS. 1988 ccm, 97 KW, 132 PS. 1994 ccm, 77 KW, 105 PS.

2255 ccm, 155 KW, 211 PS. 3947 ccm, 140 KW, 190 PS. 2784 ccm, 121 KW, 165 PS. 5354 ccm, 169 KW, 230 PS. 2226 ccm, 88 KW, 120 PS.

1591 ccm, 77 KW, 105 PS. 2226 ccm, 147 KW, 200 PS. 2226 ccm, 140 KW, 190 PS.

1781 ccm, 81 KW, 110 PS. 1796 ccm, 83 KW, 113 PS.

1895 ccm, 103 KW, 140 PS. 1896 ccm, 81 KW, 110 PS. 2496 ccm, 74 KW, 101 PS. 1994 ccm, 63 KW, 86 PS. 1870 ccm, 74 KW, 101 PS.

1998 ccm, 98 KW, 133 PS. 1560 ccm, 70 KW, 95 PS. 1560 ccm, 77 KW, 105 PS. 1499 ccm, 55 KW, 75 PS.

1390 ccm, 55 KW, 75 PS. 1388 ccm, 66 KW, 90 PS. 1598 ccm, 125 KW, 170 PS. 2295 ccm, 108 KW, 147 PS. 1781 ccm, 68 KW, 93 PS.

2294 ccm, 82 KW, 112 PS. 2792 ccm, 97 KW, 132 PS.

2294 ccm, 82 KW, 111 PS. 2184 ccm, 108 KW, 147 PS. 998 ccm, 48 KW, 65 PS. 1596 ccm, 77 KW, 105 PS. 998 ccm, 59 KW, 80 PS.

1388 ccm, 68 KW, 92 PS. 1596 ccm, 134 KW, 182 PS. 2198 ccm, 104 KW, 141 PS.

2962 ccm, 148 KW, 201 PS. 1197 ccm, 97 KW, 132 PS. 1299 ccm, 46 KW, 63 PS. 1871 ccm, 85 KW, 115 PS. 1589 ccm, 51 KW, 69 PS.

2550 ccm, 92 KW, 125 PS. 2274 ccm, 79 KW, 108 PS.

1598 ccm, 96 KW, 131 PS. 3590 ccm, 136 KW, 185 PS. 3590 ccm, 145 KW, 197 PS. 1760 ccm, 59 KW, 80 PS. 1760 ccm, 66 KW, 90 PS.

2.0 GSI 16V Cat. 1984 ccm, 130 KW, 177 PS. 1984 ccm, 154 KW, 209 PS. 1597 ccm, 59 KW, 80 PS. 1527 ccm, 42 KW, 57 PS. 2.0 16V Cosworth Cat 4x4. 1679 ccm, 92 KW, 125 PS. 1984 ccm, 110 KW, 150 PS.

1699 ccm, 55 KW, 75 PS. 1390 ccm, 74 KW, 101 PS. 2294 ccm, 79 KW, 108 PS. 1896 ccm, 47 KW, 64 PS.

1490 ccm, 82 KW, 112 PS. 1699 ccm, 54 KW, 73 PS. 2358 ccm, 46 KW, 62 PS. 2394 ccm, 96 KW, 130 PS. 2171 ccm, 85 KW, 116 PS. 1488 ccm, 53 KW, 72 PS.

1586 ccm, 82 KW, 112 PS. 1993 ccm, 66 KW, 90 PS. 1699 ccm, 54 KW, 74 PS.

1759 ccm, 49 KW, 67 PS. 1979 ccm, 56 KW, 76 PS. 2260 ccm, 46 KW, 63 PS.

1998 ccm, 44 KW, 60 PS. 1969 ccm, 119 KW, 162 PS.

2174 ccm, 157 KW, 214 PS. 2172 ccm, 119 KW, 162 PS. 3.5 V8 32V Turbo.

3506 ccm, 260 KW, 354 PS. 2.2 16V Turbo SE.

2174 ccm, 197 KW, 268 PS. IMPORTANT NOTICE ABOUT PART FITMENT TO VEHICLE. Cars have different modifications and options, even if your model is mentioned in listing it does not guarantee that the item will fit your car 100% and therefore YOU ALSO NEED TO MAKE SURE THAT ORIGINAL PART NUMBER FOR NEEDED PART IS MENTIONED IN LISTING ITEM SPECIFICS SECTION.

We will give you proper part number for needed spare part. Packages sent by courier require signature.

If you need our assistance, please let us to know. If you see that the package that courier tries to deliver is damaged, please fill up the claim form or do not accept it. NOTIFY US right away, we will arrange a replacement/reimburse your order A. Please let us to know if you have not received our feedback, we will give feedback manually. If you can not find part you need, please send your car VIN (chassis number) and indicate what you need and we will send you link to listing where need spare part is.

If needed part is not yet listed, we can activate listing with needed part in case if we can provide it. We sell only new original (genuine) and aftermarket parts, therefore if you search for discontinued car parts from very old or very exotic cars, we will not help you. The item "BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040" is in sale since Tuesday, January 2, 2018. This item is in the category "Auto & Motorrad\ Teile\Auto-Ersatz- & -Reparaturteile\Autoelektrik\Batterien".eu" and is located in RIGA. This item can be shipped worldwide.
 1. Hersteller: BOSCH
 2. Herstellernummer: 0 092 S40 040
 3. Voltage [V]: 12
 4. Battery Capacity [Ah]: 60
 5. Cold-test Current, EN [A]: 540
 6. Length [mm]: 242
 7. Width [mm]: 175
 8. Height [mm]: 175
 9. Referenznummer(n) OE: 4A0 915 105 A
 10. Referenznummer(n) OEM: EB542
 11. Marke: BOSCH

BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040   BOSCH Starter Battery S4 0 092 S40 040